Příkazy a výhody

B Běžný hráč <Jméno>
S Sponzor <Jméno>
O Ověřený hráč <Jméno>
V Veterán [Veteran] <Jméno>

Příkaz Alias B S O V
Popis
Základní příkazy
/afk /away
manuální přepnutí do stavu AFK
/help
zobrazí seznam dostupných příkazů
/kit color /kits
givnutí knížky s formátovacími kódy
/list /who /playerlist /online /plist
výpis seznamu online hráčů
/motd
výpis úvodní zprávy
/rules
zkrácený výpis pravidel serveru
/time
zobrazení času v aktuální dimenzi
Příkazy pro komunikaci
/ignore <player>
přepíná zda od daného hráče vidíte zprávy a žádosti o teleport
/helpop <message> /amsg /ac
kontaktování online členů A-teamu
/mail <read|clear> nebo /mail send <player> <message> /email
správa a odesílaní in-game emailů
/msg <player> <message> /tell /m /t /whisper
odeslání soukromé zprávy
Příkazy pro teleportaci
/back /return
návrat na pozici před posledním teleportem nebo smrtí
/delhome <name> /remhome /rmhome
odstraní vybraný home
/home [name] /homes
teleport na zadaný home
– pokud chcete používat jen jeden home, nezadávejte žádný název
/sethome [name] /createhome
nastaví aktuální pozici jako home s názvem [name]
– pokud chcete používat jen jeden home, nezadávejte žádný název
/spawn
teleport na Spawn
/tpa <player> /call /tpask
odeslání žádosti na teleport k zadanému hráči
/tpacancel
zrušení žádosti na teleport /tpa a /tpahere
/tpaccept /tpyes
přijetí žádosti /tpa a /tpahere
/tpahere <player>
odeslání žádosti na teleport zadaného hráče k vám
/tpdeny /tpno
odmítnutí žádosti /tpa a /tpahere
/warp [warp name] /warps
teleport na zadanou přednastavenou pozici
Příkazy pro vytváření chráněných oblastí
//contract <amount> [reverse-amount] [direction]
zmenšení vybrané oblasti
– opačná funkce k //expand
//desel //deselect
zrušení výběru oblasti
//expand <amount> [reverse-amount] [direction]
rozšíření vybrané oblasti
– opačná funkce k //contract
– návod: Ochrana pozemku – //expand vert
//pos1 //pos2 //hpos1 //hpos2
příkazy pro výběr oblasti
– návod: Ochrana pozemku
/region … /rg
ovládání a vytváření vlastních chráněných oblastí
– návod: Ochrana pozemku
//size
zobrazení informací o vybrané oblasti
Příkazy pro zabezpečení truhel
/cinfo /lwc -info
/lwc -i
zobrazí základní informace o truhle nebo jiném bloku s inventářem
/cmodify [-|@]<name> /lwc -modify
/lwc -m
umožní přidávat a odebírat další hráče, kteří budou moci s truhlou manipulovat
– pokud před jménem nebude žádný znak, pak přidá zadaného hráče, který bude moci také přidávat a odebírat jiné hráče
– pokud před jménem bude znak ‚@‘, pak přidá zadaného hráče, který bude moci také přidávat jiné hráče, nikoliv však odebírat
– pokud před jménem bude znak ‚-‚, pak odebere zadaného hráče
/cprivate /lwc -create private
/lwc -c private
uzamkne truhlu nebo jiný block s inventářem
– vůči zničení i odebrání a přidávání itemů ostatními hráči
– interakce s hoppery je zablokována
/cpublic /lwc -create public
/lwc -c public
uzamkne truhlu nebo jiný blok s inventářem
– pouze vůči zničení, nikoliv vůči odebírání a přidávání itemů ostatními hráči
– interakce s hoppery je zablokována
/cremove /lwc -remove
/lwc -r
odstraní uzamčení truhly nebo jiného bloku s inventářem
/lwc mode persist <on|off>
umožní opakované provádění posledního příkazu dokud se tento mód opět nevypne

Výhoda B S O V
Automatické přepnutí do stavu AFK (vypnutý auto-kick)
Automatické přepnutí do stavu AFK (zapnutý auto-kick)
Formátování zpráv v chatu, přes příkaz /msg a textu na cedulkách
Kliknutí Slime Ballem ukáže, zda-li block leží ve Slime Chunku či nikoliv.
Počet homů nastavitelných příkazem /sethome 3 5 10 20
Přednostní připojení na plný server
Upravování armor standů (návod: Upravování armor standů)
Zabezpečení svých pozemků, přes WorldGuard

Žádosti o přidání příkazu směřujte na zástupce majitele, příkazy nevhodné vaší hodnosti vám nebudou přidány.

Napsat komentář