Upravování armor standů

Návod na upravování armor standů:

  1. Kliknutím do volného prostoru s flintem v ruce se otevře GUI pro výběr módu (alternativně lze použít i příkaz /ase)
  2. U módů pro rotace a posun je nutné mít vybranou i správnou osu pohybu (vlny nahoře vlevo)
  3. Je možné si zvolit mezi velkými a malými kroky pohybů (hlína a sandstone nahoře uprostřed)
  4. Po uzavření GUI, pak kliknutím s flintem v ruce na armor stand aplikujete zvolený mód, pravým tlačítkem v kladném směru a levým v záporném

Zvolený mód, osa a velikost kroku se po odpojení ze serveru resetují.