Ochrana pozemku

Návod na vytvoření regionu:

 1. Vyberte oblast pomocí příkazů z worldeditu
  • //pos1“ a „//pos2“ pro výběr protilehlých bloků v oblasti (použijí se souřadnice nohou)
  • //hpos1“ a „//hpos2“ pro výběr protilehlých bloků v oblasti (použijí se souřadnice bloku, na který se díváte)
  • Pozor příkaz „//hpos1“ a „//hpos2“ nebere ohled na skutečný hitbox bloku, vždy používá hitbox celého bloku (pokud chcete vybrat blok za slabem, tak nevybere ten blok, ale slab před ním)
  • obě možnosti lze kombinovat (např.: „//pos1“ a „//hpos2“ )

  cuboid

 2. Pokud chcete aby váš region zasahovala od bedrocku až po nebe, použijte příkaz „//expand vert
  • Pří použití příkazu „//expand vert“ nezáleží na výšce vybraných protilehlých bloků
  • Pokud tento příkaz nepoužijete, musíte při výběru oblasti počítat i s výškou vybraných bloků
 3. Nastavte vybranou oblast jako region příkazem „/region claim <NazevRegionu>
  • Nelze vytvářet regiony, které se překrývají s jiným regionem, u kterého nejste majitelem
 • Pozor „Minecart with Chest“ a „Minecart with Hopper“ nejde zabezpečit vůči otevření!

Další příkazy pro nastavení regionu:

 • /region …“ lze ve všech případech zkrátit na „/rg …
 • /region flag <NazevRegionu> <NazevFlagu> [hodnota]“
  • Flag „use“ – povolení/zakázání používání dveří, tlačítek, páček atd.
   • Nelze tím povolit otáčení itemu v item framech
   • Hodnota „allow“ povolí používání všem hráčům
   • Hodnota „deny“ zakážete používání všem hráčům včetně členů
   • Pokud flag „use“ nenastavíte, bude ostatním hráčům zakázáno používání a členům bude povoleno
  • Flag „chest-access“ – povolení/zakázání otevíraní truhel a jiných kontejnerů
   • Nelze tím zakázat přístup k „Minecart with Chest“ atd.
   • Hodnota „allow“ povolí přístup všem hráčům
   • Hodnota „deny“ zakáže přístup všem hráčům včetně členů
   • Pokud tento flag nenastavíte, pak kontejnery otevřou jen hráči patřící mezi členy a vlastníky
  • Flag „vehicle-place“ – povolení/zakázání pokládání minecartů a loděk
   • Hodnota „allow“ povolí pokládání všem hráčům
   • Hodnota „deny“ zakáže pokládání všem hráčům včetně členů
   • Pokud tento flag nenastavíte, pak budou moci pokládat pouze členové
  • Flag „vehicle-destroy“ – povolení/zakázání rozbíjení minecartů a loděk
   • Hodnota „allow“ povolí rozbíjení všem hráčům
   • Hodnota „deny“ zakáže rozbíjení všem hráčům včetně členů
   • Pokud tento flag nenastavíte, pak minecarty a loďky rozbijí pouze členové
  • Flag „tnt“ – povolení/zakázání ničení bloků pomocí tnt
   • Hodnota „allow“ povolí ničení bloků
   • Hodnota „deny“ zakáže ničení bloků
    Pokud tento flag nenastavíte, pak se použije výchozí hodnota „deny
  • Flag „greeting“ – vypíše zadanou zprávu hráčům, kteří vstoupí do regionu
   • Zprávu napište místo parametru [hodnota] bez uvozovek (uvozovky jsou součástí textu)
   • Můžete použít „%name%“ pro výpis jména hráče ve zprávě
   • Pro formátování, můžete použít formátovací kódy (viz. příkaz „/kit color„)
  • Flag „farewell“ – vypíše zadanou zprávu hráčům, kteří opustí region
   • Zprávu napište místo parametru [hodnota] bez uvozovek
   • Opět můžete použít „%name%“ a veškeré formátování
  • Všechny flagy lze zrušit tím, že nezadáte žádnou hodnotu
 • /region select <NazevRegionu>“ – vybere zadaný region podobně jako například „//pos1“ a „//pos2
  • Použitelné, pouze pokud umíte používat příkaz „//expand
 • /region setpriority <NazevRegionu> <Priority>“ – nastavení priority danému regionu na hodnotu <Priority>
  • Nastavení regionu s vyšší prioritou má přednost před regionem s nižší prioritou
 • /region remove <NazevRegionu>“ – odstranění regionu
 • /region addowner <NazevRegionu> <JmenoVlastnika>“ – určení dalšího hráče jako vlastníka daného regionu
  • Pouze vlastník může provádět úpravy regionu příkazem „/region …
  • Můžete zadat i více jmen oddělených mezerou
 • /region removeowner <NazevRegionu> <JmenoVlastnika>“ – odebrání práv vlastníka
  • Hráč nebude přemístěn do členů, ale bude úplně odebrán z regionu
  • Pozor abyste neodebraly všechny vlastníky, v tomto případě se vlastníkem stává server
 • /region addmember <NazevRegionu> <JmenoClena>“ – určení dalšího hráče s přístupem do regionu
  • Člen může v regionu stavět, bourat a používat různé bloky (viz. flag use) stejně jako vlastník
  • Člen nemůže provádět úpravy regionu příkazem „/region …
  • Můžete zadat i více jmen oddělených mezerou
 • /region removemember <NazevRegionu> <JmenoClena>“ – odebrání hráče z regionu
 • /region info <NazevRegionu>“ – zobrazení základních informaci o zadaném regionu
  • Toto je jediný příkaz, který mohou provést i členové
 • /region list“ – zobrazí seznam regionů, které vlastníte

Pokud omylem převedete region na server při odebírání vlastníků, kontaktujete zástupce majitele.