Obchodní truhly

Návod na vytvoření obchodních truhel:

 1. Prodávaný nebo vykupovaný item je nutno držet v ruce
 2. /shop create <amount> <buy-price> <sell-price>
  • <amount> – počet itemů prodaných/vykoupených v jedné transakci
  • <buy-price> – cena, za kterou ostatní hráči kupují daný item
   • pokud je nastavena na hodnotu 0, pak je prodávání zablokované
  • <sell-price> – cena, za kterou ostatní hráči prodávají daný item
   • pokud je nastavena na hodnotu 0, pak je vykupování zablokované
 3. Do 15ti sekund je nutné kliknout na truhlu, ve které budou umístěny zásoby na prodej
 4. Do truhly umístit zásoby na prodej, ale pokud je vykupování aktivní, pak je nutné v truhle ponechat volné místo

Pravým kliknutím na hologram nad truhlou mohou ostatní hráči nakupovat v obchodech a levým naopak prodávat.

/shop remove“ a následné kliknutí na hologram nad truhlu, zruší daný obchod.


Příkazem „/shop create 15 100 90“ se vytvoří obchod prodávající 15 kusů itemu drženého v ruce za 100 a vykupující stejný počet za 90.

Příkazem „/shop create 7 45 0“ se vytvoří obchod prodávající 7 kusů itemu drženého v ruce za 45, vykupování je zablokované.