Ověřený hráč

Formát jména: <Jméno>
Příkaz Alias Popis
/help zobrazí seznam dostupných příkazů
/list /who /playerlist /online /plist výpis seznamu online hráčů
/rules zkrácený výpis pravidel serveru
/motd výpis úvodní zprávy
/spawn teleport na Spawn
/afk /away manuální přepnutí do stavu AFK
/helpop <message> /amsg /ac kontaktování online členů A-teamu
/msg <player> <message> /tell /m /t /whisper odeslání soukromé zprávy
/mail <read|clear> nebo /mail send <player> <message> /email správa a odesílaní in-game emailů
/back /return návrat na pozici před posledním teleportem nebo smrtí
/sethome [name] /createhome nastaví aktuální pozici jako home s názvem [name]
pokud chcete používat jen jeden home, nezadávejte žádný název
/home [name] /homes teleport na zadaný home
pokud chcete používat jen jeden home, nezadávejte žádný název
/delhome <name> /remhome /rmhome odstraní vybraný home
/tpa <player> /call /tpask odeslání žádosti na teleport k zadanému hráči
/tpahere <player> odeslání žádosti na teleport zadaného hráče k vám
/tpaccept /tpyes přijetí žádosti /tpa aj.
/tpdeny /tpno odmítnutí žádosti /tpa aj.
/scf check vypíše, zda stojíte v slime chunku nebo ne
/scf map zobrazí mapu nejbližších chunků a to, zda jsou slime nebo ne
/warp [warp name] /warps teleport na zadanou přednastavenou pozici
/time zobrazení Světového času v aktuální dimenzi
/itemdb /itemno /durability /dura zobrazení dostupných názvů předmětu ve vybraném slotu pro obchodní cedulky
//pos1 //pos2 //hpos1 //hpos2 příkazy pro výběr oblasti (Návod: Ochrana pozemku)
//expand <amount> [reverse-amount] [direction] rozšíření vybrané oblasti (Návod: Ochrana pozemku – //expand vert)
//size zobrazení informací o vybrané oblasti
//desel //deselect zrušení výběru oblasti
/region … /rg ovládání a vytváření vlastních chráněných oblastí (Návod: Ochrana pozemku)
/balance /bal /money zobrazí aktuální stav vašeho účtu
/balancetop [page] /baltop zobrazí seřazený seznam aktuálních stavů všech účtů
/pay <player> <amount> přeposlání peněz jinému hráči
/sell <itemname|id|hand> [-][amount] prodání itemů zadaných podle jména/id nebo držených v ruce
/shop create … nebo /shop remove vytváření a rušení obchodů (Návod: Obchodní truhly)

Výhody
Zabezpečení svých pozemků, přes WorldGuard
Automatické přepnutí do stavu AFK (vypnutý auto-kick)
Maximálně 7 teleportů nastavitelných příkazem /sethome
Zakoupení obchodu
Vytváření obchodních truhel (Návod: Obchodní truhly)
Při kliknutí se stickem v ruce vypíše, zda stojíte v slime chunku nebo ne

Žádosti o přidání příkazu směřujte na zástupce majitele, příkazy nevhodné vaší hodnosti vám nebudou přidány.